MSA Gasfilter 90 AX

MSA Gasfilter 90 AX

SKU
D19510
€ 23,47 € 19,40
Levertermijn: 10 werkdagen

MSA ademhalingsfilters beschermen tegen een veelvoud aan schadelijke stoffen en gassen, die bij inademing een gevaar voor de gezondheid kunnen veroorzaken.

Omschrijving

Gebruiksvoorwaarden

De wettelijke voorschriften, de (bindende) voorschriften van brancheorganisaties, én de voorschriften die producenten of leveranciers van producten, waarvoor ademhalingsfilters worden geacht bescherming te bieden, verstrekken, moeten altijd worden gevolgd. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een deskundige.

Om te kunnen werken met ademhalingsfilters moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Soort, eigenschappen, samenstelling en concentratie van de gevaarlijke stof(fen) moet bekend zijn, zodat kan worden nagegaan of het gebruik van filters is toegestaan, en zo ja, welk filtertype en welke filterklasse moet worden ingezet
  • De aanwezige concentratie zuurstof moet minstens 19,5 vol.% bedragen. In slecht geventileerde ruimten moet de minimale concentratie zuurstof tenminste 20 vol.% bedragen.
  • Bij het gebruik van gasfilters mogen geen schadelijke deeltjes aanwezig zijn.
  • In geval van twijfel moet er altijd een geschikte combinatiefilter worden gebruikt.

Indien aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan of niet kan worden voldaan, moet er altijd een ademhalingsbeschermingsmiddel worden gebruikt dat onafhankelijk van de omgevingsatmosfeer werkt, zoals bijvoorbeeld een ademluchttoestel of airline systeem.

  • Bescherming tegen toxische gassen en dampen
  • Gasfilter klassen 1 of 2